KOLĘDA 2020 /2021 !!!

Komunikat Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie w sprawie duszpasterskiej wizyty kolędowej   KOMUNIKAT Tradycyjnie w okresie Bożego Narodzenia posługa duszpasterska w parafiach wiąże się z odwiedzaniem domów i mieszkań wiernych z błogosławieństwem, wspólną modlitwą oraz rozmowami duszpasterskimi. W tym roku z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz ograniczenia sanitarne w życiu społecznym naszą posługę powinno … [Read more…]

PILNE

    NIEDZIELA PALMOWA Zgodnie z zaleceniem Kongregacji, w Niedzielę Palmową w tym roku “upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz budynku sakralnego.   WIELKI CZWARTEK   Msza Wieczerzy Pańskiej Opuszcza się obrzęd obmycia nóg (mandatum). Po modlitwie po Komunii Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji (tzw. „ciemnicy”).   WIELKI PIĄTEK Liturgia … [Read more…]

ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE w sprawie zmiany dotychczasowych zarządzeń dotyczących posługi duszpasterskiej na czas epidemii   1.Od niedzieli, 31 maja br. (włącznie), odwołuje się ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane,. z tym, że udziela się zwolnienia od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane: osobom w podeszłym … [Read more…]

ZARZĄDZENIE

ARCYBISKUP  METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI   ZARZĄDZENIE w sprawie dostosowania dotychczasowych decyzji do aktualnych przepisów prawa polskiego w stanie epidemii   W związku z zasadami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady  Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697), wprowadza … [Read more…]

I KOMUNIA

Wskazania Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie w sprawie pierwszej Komunii świętej Uszczegóławiając zasadę zdefiniowaną w punkcie 26. Zarządzenia w sprawie sprawowania sakramentów świętych oraz organizacji pracy duszpasterskiej w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu, w Wielkim Tygodniu i w czasie Triduum Paschalnego, opublikowanego w Okólniku Kurii Metropolitalnej w Częstochowie nr 2/4 z dnia 25 marca 2020 … [Read more…]

Modlitwa błogosławieństwa pokarmów w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Ojciec rodziny lub przewodniczący rozpoczyna znakiem krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.Wszyscy odpowiadają:Amen. Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają:Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18:Zawsze się radujcie.Bracia i siostry, … [Read more…]