Historia parafii

Rys historyczny.

Parafia w Trębaczewie istniała z pewnością w 1418 r. Kościół murowany z XV w. ufundował prawdopodobnie Hincza z Rogowa – właściciel Trębaczewa. Około 1570 r. świątynię przejęli innowiercy. Dopiero w 1636 r. została zwrócona katolikom, ale już bez uposażenia i odtąd pełniła tylko funkcję kościoła filialnego sąsiedniej parafii w Działoszynie. Kościół zaniedbany stopniowo popadał w ruinę tak, że w 1878 r. nie był już używany. Pozostałości murów kościelnych rozebrali Niemcy w czasie II wojny światowej (1942) na budowę drogi. Na miejscu starego kościoła staraniem ks. Wincentego Kowalczyka, proboszcza z Działoszyna została zbudowanaw 1948 r. kaplica murowana, poświęcona przez tegoż kapłana w 1953 r.

W związku z dość intensywnym rozwojem Trębaczewa, spowodowanym budową na tym terenie cementowni „Warta”, biskup Zdzisław Goliński 29 czerwca 1957 r. erygował tu parafię wyłączając jej teren z parafii w Działoszynira Staraejem pierwszefo administratora tej parafii Ks. Stanisława Piwowarskiego została wybudowana plebania, zaś kościół otrzymał elektryczne oświetlenie, boczny ołtarz, stacje Drogi Krzyżowej i paramenty liturgiczne. Jego następcy Ks. Stefanowi Fedynie udało się uzyskać 13 maja 1974 r. pozwolenie na budowę normalnego – na miarę ówczesnych potrzeb – kościoła. Budowę rozpoczęto w październiku 1975 r. Kamień węgielny poświęcił i wmurował w ścianę powstającej świątyni biskup Franciszek Musiel dnia 3 lipca 1977 r. Uroczystego poświęcenia wykończonej świątyni dokonał biskup Stanisław Nowak 11 września 1989 r. W międzyczasie ufundowano trzy dzwony – które poświęcił 2 lipca 1978 r. biskup Stefan Bareła. Staraniem Ks. Piotra Wyrwicha 1998 r. uporządkowano plac przy świątyni oraz otynkowano kościół wraz z plebanią.

12.04.1995 r. abp Stanzyław Nowak wyłączył Niwiska Górne i Dolne z parafii Trębaczew i przyłączył do parafii Pajęczno.

 

Proboszczowie parafii

Ks. Stanisław Piwowarski (1957-1969r.)

Ks. Stefan Fedyna (1969-1995r.)

Ks. Roman Ryszard Perczak (1995-1997r.)

Ks. Piotr Andrzej Wyrwich (1997-2002r.)

Ks. Janusz Wojciech Bacia (2002-2005r.)

Ks. Eugeniusz Krzyśko (2006- )