INTENCJE

 

NIEDZIELA   

800 + Krystynę 7 r.ś. i Pawła Leszczyk

1000  Zbiorowa

+ Wandę  Zenona Lipiak Kamila Białek Mieczysławę Antonik zm. z rdz. d w c c

+ Janinę Różycką  – dzieci

+ Zofię r.ś. Józefa Cieśla zm. Zagrodników i Cieślów

+ Małgorzatę Kulpa Zofię Mariana Jarosława Korba – Gieni z rdz.

+ Danielę Wawrzyniak – Basi i Mietka Klekotka z dziećmi

+ Janinę Leszczyk – chrześnicy Marii z rdz.

+ Joannę Wolniaczyk – Beaty i Jacka Posmyków

+ Marka Szczerkowskiego – siostry Krystyny z mężem

+ Alicję Makuch – swatki Zenobi z rdz.

+ Walerię Wacława Sienkiewicz Mariannę Jana Kiedos

+ Teresę Bednarską – syna Jarosława z rdz.

+ Zygmunta Klin – córki Bogusi

+ Zbigniewa Monikę Stefanek dziadków Stefanków i Zjawionych

+ Karola Walerię Płatek zm. dzieci

+ Katarzynę Annę Krystynę Kowalskie Anetę Klimczak Cecylię Rełkowską

+ Helenę 46 r.ś. Wacława Leszczyk Antoninę 32 r.ś. Kacpra Zygmunta Pawlik Jana Małgorzatę Andrzeja Woźniak zm. Leszczyków Pawlików Malatyńskich

+ Włodzimierza Wawrzyniaka – up

+ Mirosława Derek – up

1200   Za parafian

O szczęśliwe zbiory plonów dla mieszkańców Grądów Sadowca Wrzosy Sadowca Wieś i Wydrzynowa

 

INTENCJE   MSZALNE  od 27=05 do  02 – 06– 2024 R.

PONIEDZIAŁEK   1700  + Janusza Sowińskiego – Chałpczyńskich i Muszkietów

WTOREK             1900  + Anetę Klimczak – Oli Mirka i Basi

ŚRODA                 1700 + Genowefę Skawińską – koleżanek Małgosi

CZWARTEK          800  + Alinę Jagieła 1 r.ś.

1000  Za parafian

PIĄTEK                 1900  + Janusza Sowińskiego – sąsiadów

 

SOBOTA               1630  + Szkolna 11

                             

 

NIEDZIELA   

800 + Janusza Jędrysiak 1 r.ś.

 

1000  Zbiorowa

+ Wandę  Zenona Lipiak Kamila Białek Mieczysławę Antonik zm. z rdz. d w c c

+ Anetę Dziedziak

+ Mirosławę Witulską 3 r.ś.

+ Janinę Jana Klimczaków – syna Pawła z rdz.

+ Danielę Wawrzyniak –  brata Mieczysława z rdz.

+ Janinę Leszczyk – chrześniaka Henryka z rdz.

+ Joannę Wolniaczyk – Wiesi i Józka Galińskich z rdz.

+ Marka Szczerkowskiego – chrześnicy Anityz rdz.

+ Alicję Makuch – Pawlaków

+ Teresę Bednarską –syna Tomasza zrdz.

+ Zygmunta Klin –szwagierki Danuty z rdz.

+ Włodzimierza Wawrzyniaka – Makuchów i Klimczaków

+ Stanisławę Franciszka Stefana Gałka Antoninę Kazimierza Bronisławę Mordal Mariana Szymala Janinę Jaros

+ Henryka Sielskiego – Wojtalów

+ Mirosława Derek – up

+ Teresę Rychter – up

+ Gabrielę Sielską – bratowej Barbary i Małgorzaty z rdz.

 

1200   SUMA ODPUSTOWA  –   Za parafian

Na roczek Marceliny i Julii o Boże błogosławieństwo i zdrowie