INTENCJE

INTENCJE   MSZALNE  od  17 do 23 – 05 – 2021 R.

PONIEDZIAŁEK

1700      + Mariannę Kowalską – Tasarz z Działoszyna

Drugi ks.+ Ryszarda Białek – Mostowskich

 

WTOREK

1700 + Roberta Błasiak – Potykanowiczów

Drugi ks. + Andrzeja Teresę Kiełtyka – Chołaczkiewiczów i Sobkowiaków

 

ŚRODA

1700 + Waldemara Kotynia – sąsiadów Teresy i Jana Szczęsnych z rdz.

Drugi ks. +Władysławę Banaszak – siostry Janiny z rdz.

 

CZWARTEK

1700   + Emila Leszczyk – swatów Hadrysiaków

Drugi ks. + Leokadię Stefanek – wnucząt Kariny Iwony Michała Dawida Przemka Daniela z rodzinami

 

PIĄTEK

1700 + Kazimierę Kamyk Irenę Białek – Nicponiów z Czrekies

  Drugi ks. + Irenę Białek – Mostowskich

         

SOBOTA 

1700 Zbiorowa

 +  Urszulę Tabakowską – chrzestnego Bogdana Zagrodnika

 + Anielę Tadeusza Franciszkę Franciszka Derek Władysławę Stanisława Szczęsnych

 + Cecylię r.ś. Jana Nowaków Jana Mariana Józefę Adama Sokalskich

 + Leokadię Stefanek – sąsiadów Leszczyków

+ Jana Chaładyn – up

NIEDZIELA

900  + Jana Marię Anastazję Sikora Stanisława Pawlik Helenę Zięba 4 r.ś. Lucjana Siwik

          Rozalię Czesława Gryszka Lidię Zięba

 

1130   O urodzaje dla mieszkańców Wydrzynowa

1600  Zbiorowa

 + Reginę Władysława Dybalskich

 + Mariannę Jana Wirydę Mariana Mordalskich

+ Andrzeja Spalik imieninowa

+ Ryszarda Białek – chrześnicy Ani z rdz.

+ Wandę Zenona Lipiak – Wejman

+ Barbarę Gajęcką – swatki Danuty z rdz. i Bernasiów

+ Feliksa Jagieła – Bociągów

+ Sabinę Szczypiór – wnuczki Joanny z mężem i córką

+ Zofię Pęciak – Tomka Kotyni z rdz.

+ Jana Wiktor

+ Pawła Kurzyńskiego – kuzyna Andrzeja z rdz.