Kancelaria

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA     


PONIEDZIAŁEK – ŚRODA  OD 1600  DO 1645   
 CZWARTEK – PIĄTEK  OD 900  DO  1000

 

Chrzest

Sakrament Chrztu Św. udzielany jest w niedziele na Mszy Św. o godzinie 12.00.

Rodzice zgłaszają swoje dziecko w kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem świętym.

Zgłaszając dziecko należy przynieść:

 • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Podać dane chrzestnych ( wiek, adres zamieszkania ).
 • Zaświadczenie od proboszcza jeśli chrzestni są z innej parafii

Rodzice chrzestni:

 • Ukończone 16 lat
 • Być wierzącymi i praktykującymi katolikami ( bierzmowani )
 • Młodzież winna okazać świadectwo z religii

Chrzestnymi nie mogą  być:

 • Małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego
 • Młodzież nie mająca sakramentu bierzmowania i nie uczęszczająca na katechezę
 • Osoby niewierzące i niepraktykujące

Do chrztu należy przygotować:

 • świecę
 • białą szatkę

 

Małżeństwo

Pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni:

 • Zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące prze terminem ślubu.
 • Udać się do Urzędu Stanu Cywilnego na dwa miesiące przed terminem zawarcia związku małżeńskiego/jeśli ma to być ślub konkordatowy/
 • Ukończyć kurs przedmałżeński (dwie konferencje)
 • Skorzystać z indywidualnego poradnictwa rodzinnego
 • Mają obowiązek przystąpić do sakramentu pokuty ( po daniu na zapowiedzi i przed ślubem)

Do  kancelarii należy przynieść:

 • Metrykę chrztu świętego ( data wydania nie przekroczyła 3 miesięcy )
 • Dowód osobisty
 • Świadectwo bierzmowania
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego /niezbędne, gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy/ lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • Podać dane świadków ( adres zamieszkania, wiek )

W przeddzień ślubu młodzi i świadkowie w kancelarii składają podpisy w  księgach małżeńskich.