PILNE

 

 

NIEDZIELA PALMOWA

 1. Zgodnie z zaleceniem Kongregacji, w Niedzielę Palmową w tym roku “upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz budynku sakralnego.

 

WIELKI CZWARTEK

 

Msza Wieczerzy Pańskiej

 1. Opuszcza się obrzęd obmycia nóg (mandatum).
 2. Po modlitwie po Komunii Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji (tzw. „ciemnicy”).

 

WIELKI PIĄTEK

Liturgia ku czci Męki Pańskiej

 1. Doroczna zbiórka ofiar na Boży Grób w Jerozolimie odbędzie się w dniu ogłoszonym oddzielnie przez Konferencję Episkopatu.
 2. Podtrzymuje się tradycję urządzania Grobu Pańskiego, rezygnując jednak z okazałej dekoracji, gdyby stanowiło to poważną niedogodność. Należy bardziej wyeksponować i oświetlić monstrancję niż figurę Chrystusa leżącego w grobie.
 3. Liturgię Męki Pańskiej sprawuje się jak zwykle, według schematu podanego w Mszale Rzymskim (s. 133-147), uwzględniając następujące wskazania wynikające z panującej epidemii:
  1. w modlitwie powszechnej po wezwaniu dziewiątym należy dołączyć wezwanie wraz z oracją końcową, zatwierdzone dla Polski przez Kongregację Kultu Bożego w roku 2020 (podane w załączniku).
  2. zalecana jest pierwsza forma wniesienia Krzyża i odsłonięcie jego ramion w prezbiterium.
  3. podczas Adoracji Krzyża tylko przewodniczący może dokonać oddania czci przez pocałunek. Pozostali adorują Krzyż przez podejście i przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami. Należy pouczyć wiernych, by nie całowali Krzyża.
  4. należy pozostawić krzyż i świece w prezbiterium, aby wierni mogli adorować krzyż z właściwej odległości. W okresie epidemii zakazuje się adoracji przez ucałowanie i dotykanie.

 

WIELKA SOBOTA

 

Wigilia Paschalna

 1. Liturgia Światła powinna rozpocząć się w kościele. Do poświęcenia ognia na początku Liturgii można posłużyć się zniczem lub inną świecą (nie paschałem). Następnie po przygotowaniu paschału oraz odśpiewaniu aklamacji „Światło Chrystusa” śpiewa się Orędzie Wielkanocne.
 2. W Liturgii Chrzcielnej, która jest centrum celebracji Wigilii Paschalnej, można poświęcić wodę chrzcielną oraz wodę do pokropienia wiernych. W takiej sytuacji śpiewa się również Litanię do Wszystkich Świętych.
 3. Opuszcza się procesję rezurekcyjną dokoła kościoła. Przy śpiewie oraz biciu dzwonów przenosi się Najświętszy Sakrament z Grobu Pańskiego na ołtarz w prezbiterium. Następuje śpiew hymnu „Ciebie Boga wysławimy” i błogosławieństwo.

 

 

INNE PRAKTYKI I NABOŻEŃSTWA ZWIĄZANE Z WIELKIM TYGODNIEM

 

Poświęcenie pokarmów

 1. Tradycyjne poświęcenie pokarmów, tam gdzie warunki na to pozwolą, można urządzić wewnątrz kościołów lub kaplic (z zachowaniem limitu wiernych) oraz na zewnątrz kościoła np. na placu kościelnym lub dokoła kościoła (wyłącznie w obrębie placu kościelnego i z zachowaniem dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami).