PILNE

PILNE

  1. Z powodu ogniska korona wirusa w Działoszynie – firma Anita i mojej kwarantanny        ( zakażona osoba , podała , że miała ze mną kontakt ), sakrament bierzmowania po rozmowie z ks. Bp Antonim , został wstępnie przeniesiony na 27 czerwca 2020 r. Odwołuję zatem spotkania i spowiedź dla mających przyjąć sakrament bierzmowania .
  2. Z powodu kwarantanny Msze św. w najbliższym tygodniu z poniedziałku , wtorku i środy zostają przeniesione na inny termin jako łączone .
  3. Na niedzielę , Boże Ciało , piątek , sobotę i kolejną niedzielę , będzie ksiądz w zastępstwie .                                                                                                                                                                 ks.  proboszcz