Pomoc dla Ukrainy w Archidiecezji Częstochowskiej

Pomoc dla Ukrainy w Archidiecezji Częstochowskiej

 

Trwamy w mobilizacji wszystkich sił i środków niosących pomoc poszkodowanym w wojnie na Ukrainie. Ta pomoc jest potrzebna dzisiaj, będzie potrzebna jutro i pewnie jeszcze przez dłuższy czas. Nie ustawajmy więc w tej pomocy, ale pomagajmy mądrze i w sposób zorganizowany. Pomagając razem możemy więcej i lepiej. Prosimy o zaangażowanie parafie, wspólnoty, grupy i stowarzyszenia, osoby indywidualne i wszelkie podmioty kościelne.

Jak pomagać?

 Modlitwa

Módlmy się o pokój na Ukrainie oraz za wszystkich poszkodowanych w tej wojnie włączając tę intencję w każdą modlitwę powszechną podczas mszy świętej, nabożeństwa (Drogi Krzyżowe; Gorzkie Żale). Organizujmy adoracje Najświętszego Sakramentu. Zgodnie z prośbą Arcybiskupa Metropolity – śpiewajmy na mszach świętych suplikacje. Wszystkie wspólnoty i ruchy prosimy o nieustającą modlitwę w tej intencji.

Koordynacja

Wszelkie inicjatywy pomocowe, szczególnie zbiórki rzeczy, przyjmowanie uchodźców i inne koordynujmy z utworzonym w Częstochowie specjalnym biurem koordynacyjnym:

Centrum Kryzysowe Pomocy Ukrainie
Częstochowa, ul. Ogrodowa 24/44 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
Tel. +48506394592
e-mail: ukraina@caritas.czest.pl

Biuro udziela wszelkich informacji w języku polskim i ukraińskim. Pracuje przez całą dobę. Organizując pomoc nawet własnymi środkami i kontaktami zgłaszajcie to do Centrum Kryzysowego. Tam też na bieżąco można się dowiedzieć o konkretnych potrzebach – potrzebnych miejscach noclegowych, zbieranych rzeczach i innej potrzebnej pomocy. Wszelkie kontakty z osobami z Ukrainy, przyjmowanie ich w parafiach, zgłaszajmy w tym Centrum. Pomoc będzie potrzebna dłuższy czas i trzeba ją dobrze skoordynować.

Dach nad głową

Zachęcamy do zgłaszania przygotowanych miejsc noclegowych – plebani, mieszkań i domów – do Centrum Kryzysowego Pomocy Ukrainie. Pamiętajmy, że nie chodzi tu tylko o kilka noclegów, ale o pełne zamieszkanie uchodźców na czas nieokreślony – z zapewnieniem wszystkiego, co potrzebne jest do godziwego i spokojnego życia. Jasna Góra i Archidiecezja otworzyła już swoje domy pielgrzyma i domy rekolekcyjne. Jeśli będzie taka potrzeba, pomyślmy o wolnych mieszkaniach na plebaniach i w budynkach parafialnych. Przyjmujmy jednak uchodźców z Ukrainy w ścisłym kontakcie z Caritas Archidiecezji  i Centrum Kryzysowym – pozwoli nam to monitorować sytuację, zapewnić ewentualną pomoc medyczną, wychowawczą czy psychologiczną.

Zbiórki na rzecz uchodźców

Zbiórki pieniężne

Mimo wyznaczonych dni na zbiórki ofiar pieniężnych w konkretne niedziele i święta, na terenie całej archidiecezji, stwórzmy stałą możliwość dokonywania takich wpłat. Zebrane środki w parafiach i innych wspólnotach przesyłamy na:

Konto Caritas Archidiecezji Częstochowskiej : 52 1020 1664 0000 3802 0463 6892

Informujmy na bieżąco naszych wiernych o zebranych środkach i o dokonanych przelewach na konto Caritas. Zachęcajmy do dokonywania wpłat poprzez ogłoszenia w świątyniach i na stronach internetowych parafii.

Zbiórki rzeczy

W archidiecezji wiele parafii i instytucji kościelnych organizuje zbiórki rzeczy dla poszkodowanych w wojnie na Ukrainie. Zbierajmy rzeczy, które są naprawdę potrzebne w danym czasie. W miarę możliwości organizujmy te zbiórki w lokalnych ośrodkach. Nie magazynujmy ich jednak u siebie, ale z mniejszych miejsc przewoźmy do dużych magazynów. Centrum logistyczne dystrybucji darów prowadzi Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Potrzebne są w zasadzie wszystkie rzeczy oprócz odzieży i krótkoterminowej żywności. Odradzamy prywatny transport zebranych rzeczy na granicę lub na teren Ukrainy ( z wyjątkiem tych, którzy zbiórki prowadzą w ramach ogólnych akcji prowadzonych przez podmioty spoza archidiecezji częstochowskiej). Duże transporty rzeczy na Ukrainę przygotowuje Caritas Archidiecezji Częstochowskiej we współpracy z różnymi organizacjami kościelnymi, samorządowymi i państwowymi.

Wszystkim dziękujemy za otwarte serca i razem łączymy się we wspólnej modlitwie, prosząc Boga o rychły pokój na Ukrainie i zawierzając wszystkich cierpiących z powodu wojny opiece Matki Bożej Częstochowskiej.

Bp Andrzej PRZYBYLSKI
Wikariusz Generalny
Moderator Kurii Metropolitalnej
w Częstochowie