ZARZĄDZENIE

  1. ZARZĄDZENIE w sprawie zmiany dotychczasowych zarządzeń dotyczących posługi duszpasterskiej na czas epidemii

 

1.Od niedzieli, 31 maja br. (włącznie), odwołuje się ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane,. z tym, że udziela się zwolnienia od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji, wszystkim, którzy czują obawę przed zarażeniem;

 

2.Zgodnie z informacją Rządu RP, od dnia 30 maja br. znosi się obostrzenia dotyczące liczebności wiernych w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi –nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób. W kościołach wierni muszą zasłaniać usta i nos oraz zachowywać pomiędzy sobą właściwy dystans.

 

3.W czasie sprawowania Mszy świętej, sakramentów, sakramentaliów i nabożeństw należy zachować dotychczasowe zasady higieny oraz szczególną ostrożność ;

 

4.W sprawowaniu Mszy świętych i nabożeństw wraca się do zwyczajnego porządku. Sprawowanie drugiej i trzeciej Mszy świętej może odbyć się wyłącznie wówczas, gdy pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa kanonicznego powszechnego i partykularnego, a w przypadku czwartej, gdy stosownej zgody udzielił ordynariusz miejsca;

 

5.Wznawiając działalność grup formacyjnych trzeba zwracać uwagę, by podczas spotkań dochowano wszelkich zalecanych oraz wymaganych prawem środków ostrożności. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, mogą one uczestniczyć w spotkaniach w obecności rodziców lub opiekunów prawnych, albo za ich przynajmniej ustną zgodą;

 

 

7.Wiernych zachęcamy do powrotu do zwyczajnego i zatwierdzonego w Polsce sposobu przyjmowania Komunii świętej, czyli do ust, pamiętając wszakże, iż osobie pragnącej przyjąć ją na rękę nie można tego odmówić (wiernych należy jednak pouczyć w jaki sposób mają to czynić);

 

8.Podtrzymuje się przekazywanie znaku pokoju podczas Eucharystii poprzez gest skłonu głowy, zamiast podania ręki;

 

9.Wiernym nie podaje się do ucałowania krzyży i relikwii;

 

10.Do czasu bezpiecznego ustabilizowania się sytuacji epidemicznej nie napełnia się kropielnic kościelnych wodą święconą, ale w obrzędach Mszy świętej oraz podczas sprawowania sakramentów i sakramentaliów można używać wody święconej;

 

11.Przy błogosławieństwach osób udziela się go nie dotykając osób, ale czyniąc znak krzyża w powietrzu. Przypomina się nadto, że kreślenie krzyża na głowie dzieci podchodzących z rodzicami do Komunii świętej jest kategorycznie zabroni ;

12-18 ;

 

19.W sprawowaniu pogrzebów podtrzymuje się obecnie obowiązujące wytyczne;

 

 

                                         (-)✠ Wacław DEPO  ARCYBISKUP  Metropolita Częstochowski